• CORRESPONDENTES 3.0

  Siguenos en FranciscanasOU
 • LúaDixital

  Tu recuerdo siempre permanecerá en nuestro corazón, y en nuestros archivos
 • LúaDixital

  Tu recuerdo siempre permanecerá en nuestro corazón, y en nuestros archivos
 • Colabora

  Colabora connosco a través das vías oficiais: 988 232 232 - luadigital@live.com

ENTREGA MEDALLAS DIVINA PASTORA 6º INFANTIL
https://drive.google.com/drive/folders/1yLiu0n7qPNGpYH_MAhREi7gjZUEu2fNl
ENTREGA MEDALLAS DIVINA PASTORA
6º INFANTIL
Ver máis fotos


ESCOLA DE VERÁN

ESCOLA DE VERÁN : A volta ó mundo
 COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA  PASTORA  FRANCISCANAS


ABAU: estrutura e fechas

             
               ABAU: estrutura e fechas

O16 de abril publícanse as instrucións para a realización no DOG, dentro do curso deste mesmo ano (2017/18), da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.

Estas provas estruturaranse en dúas partes:

A parte obrigatoria da proba tratará sobre as materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura, todas elas correspondentes ao segundo curso de bacharelato:

Cada un dos exercicios das materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e da materia de Lingua Galega e Literatura II, cualificarase de 0 a 10 con dúas cifras decimais.

Parte voluntaria:  O alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as materias de opción do bloque de troncais de segundo curso de calquera modalidade e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Así mesmo, os estudantes poderán examinarse dunha das opcións lingüísticas (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués) da segunda lingua estranxeira II distinta da que cursasen como materia xeral do bloque de materias troncais:

a) Estas provas teñen carácter voluntario e teñen por obxecto a avaliación dos coñecementos nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretenden cursar e permiten mellorar a nota de admisión.

b) Cada unha das materias das cales se examine o alumnado con carácter voluntario para os efectos de mellorala súa nota de admisión cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

c) Para a mellora da nota de admisión, terase tamén en consideración a cualificación obtida na parte obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (Matemáticas II, Latín II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II e Fundamentos da Arte II), sempre e cando a cualificación acadada na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos.

Campus de Profundización Científica

Campus de Profundización Científica

Durante o mes de xullo deste mesmo ano,o Ministerio de Educación convoca 80 axudas para participar no programa Campus de Profundización Científica en Soria.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2018.

O obxectivo deste Campus é favorecer o desenvolvemento do interese científico por parte dos alumnos, potenciar as súas capacidades demostradas no ámbito das ciencias, así como fomentar o esforzo de cada un e a motivación do alumnado.

Tamén se integra nun ámbito no que prima a convivencia e o intercambio de experiencias culturais e educativas entre alumnos procedentes das distintas Comunidades Autónomas.

As datas:
En Soria desenvolverase en dúas quendas, de 40 alumnos cada unha, que terán lugar nas seguintes datas:

Primeira quenda: do 5 ao 13 de xullo de 2018.
Segunda quenda: do 18 ao 26 de xullo de 2018.

Requisitos:

Alumnos de 4º de ESO, en centros educativos españois sostidos con fondos públicos no curso escolar 2017/2018 cunha nota media superior ou igual aos 9,0 puntos no ano anterior (2016/2017).
E que durante este curso, , estean a cursar as seguintes materias: Matemáticas académicas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía

EXCURSIÓN A MADRID 2º ESO

https://drive.google.com/drive/folders/1A2trbBN-5mSDE20CJf9NsRrIGGleNz_k
EXCURSIÓN A MADRID 2º ESO
Ver máis fotos


RECUPERACIÓN E UTILIZACIÓN DE POBOS ABANDONADOS

Recuperación e utilización educativa de  pobos abandonados

O Ministerio de Educación convoca o programa "Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados" de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalaxara) durante o verán de 2018.
Para poder participar:
• Tes que cursar 3° o 4° da ESO en centros de docencia españois. Tamén podes participar se estás facendo un curso ou ciclo formativo.
(A idade máxima de participación da convocatoria será de 18 anos cumpridos en 2018)

• O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de abril de 2018.

Máis información:


PROXECTO RESTAURANTE 4 ANOS


https://drive.google.com/drive/folders/15Dbo171UNLcR_Kwnc8cyN0BLqRD7FDbs
PROXECTO RESTAURANTE 4 anos
VER MÁIS

ENGLISH WEEK FRANCISCANAS OURENSE


ENGLISH WEEK FRANCISCANAS OURENSE


Outro ano mais o Colexio Plurilingüe Divina Pastora Franciscanas Ourense celebra a English Week para fomentar o uso e a práctica do inglés nas aulas, este ano a temática lévanos a Irlanda, no centro realizáronse unha serie de actividades que proporcionaron aos alumnos a información necesaria para coñecer a marabillosa e enriquecedora cultura deste país.https://drive.google.com/drive/folders/1fnbltW2xsB94QeA1W3OBKEId1axXR7qr
VER MÁIS FOTOS 1

ACTIVIDADES:
Realizáronse múltiples actividades como a hora do té, charlas para coñecer a cultura do país, proxectos de ciencias, xogos con nativas, festival musical con cancións de artistas irlandeses, teatros en inglés…INTERRAIL

InterRail


É un pase que permite viaxar ao longo de 30 países entre o transito marítimo entre Italia e Grecia.
Existen dous tipos de pases na gama de interrail:
-Interrail Global Pass.
-Interrail One Country Pass.
Estes son intransferibles. Non existe límite de idade para viaxar cun destes pases, pode adquirirse en España ata tres meses antes da data do primeiro día de validez.
¡Sorteo InterRail Global Pass!
O Carné Xove Europeo en España e Interrail sortean seis pases para viaxar en tren por toda Europa durante un mes.
· REQUISITO:
            -Ser titular do Carné Xove Europeo emitido en España, por parte dalgunha das comunidades ou cidades Autónomas.
*O Carné debe estar vixente no momento do sorteo e no momento de viaxar.
· PREMIO:
            -Un pase Interrail Global Pass de primeira clase para viaxar en tren por toda Europa durante un mes dentro do ano 2018, a persoa gañadora poderá elixir que mes quere gozar do seu pase.
· CÓMO PARTICIPAR?:
-Busca dende o teu perfil de Facebook a dirección @InjuveSpain , como participante deberás comentar na publicación do concurso “O teu Carne Xove lévate lonxe” e contestar á pregunta Onde irías co teu billete interrail?
*Só teranse en conta os comentarios que se realicen na publicación principal.
· PRAZO:
14 de marzo- 4 abril de 2018 (ambos incluidos).
O día 6 os premiados serán publicados a través das redes sociais do Injuve.
FESTIVAL LADESOL 2018

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-N2xXgSpfA3LjEq3INhUaCg5RZ9mNC4w
FESTIVAL LADESOL 2018
Ver máis


5°Concurso do Estatuto de Autonomía de Galicia de debuxo e redacción escolar


5°Concurso do Estatuto de Autonomía de Galicia de debuxo e redacción escolar
O lema desta quinta edición do concurso é "un territorio coas súas formas tradicionais de convivencia e asentamento".O prazo estará aberto ata o 19 de marzo de 2018.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t5fVfFHI3snuaiok7PmxvJ6xMXaeN0Y5
ENCONTROS CO AUTOR 5º de Primaria
con Xavier Estévez e a súa obra Avións de papel


CORRESPONDENTES EN GANDARÍO
Os correspondentes marcharon?

En efectivo o fin de semana do 23 ao 25 de febreiro celebrouse un encontro de Correspondentes. 

O eventro levouse acabo no albergue de Gandarío, e durante toda a fin de semana. O obxectivo do encontro era, por dicilio dalgunha maneira recompensar o traballo dos Correspondentes, cunha fin de semana chea de actividades como charlas contra o ciberbulling, decuberta por Betanzos, gymkana, canoa... Ademáis de permitir que os Correspondentes de toda galicia se coñecesen e se explicasen uns a os outros como se organizan no seu colexio respecto a información dada e como poden mellorar. Os nosos Correspondentes tiveron a oportunidade de pasar unha divertida fin de semana e chegar con novas ideas para levar  acabo no noso centro.

Unha experiencia inolvidable !CELEBRANDO O DÍA DE ROSALIA
Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán

Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán Dende a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, a Consellería de Educación convoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante este año. Para poder realizar estas actividades e recibir estas axudas haberá que cumprir os seguintes requisitos: 

● Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia. 

● Ter superadas todas as materias no curso. 

● Ter acadado no curso unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía. 

● Para as actividades de integración, estar matriculado/a, neste curso nun centro da Rede de centros plurilingües.


ENTROIDO INFANTIL E PRIMARIA

https://drive.google.com/drive/folders/1prKL4HwYhYK1gOwuZw9MpalYh_TgRlvR
ENTROIDO INFANTIL E PRIMARIA
8/ 2 febrero
Ver máis

DESEÑO DO CARTEL DO DÍA 8 DE MARZO,DÍA INTERNACIONAL DA MULLER


DESEÑO DO CARTEL DO DÍA 8 DE MARZO,DÍA INTERNACIONAL DA MULLERCon motivo da celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a Secretaría Xeral de Igualdade e a Direccion Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convocan un concurso de carteis. Poderá participar o alumnado de 5º e 6º de Primaria e de 1º-4º da ESO de todos os centros de ensino non universitario de Galicia.

Prazo: Ata o 17 de febreiro de 2018.
LINGUA DE NAMORAR 2018

Se che gusta escribir Lingua de Namorar é o teu. Lingua de namorar é un concurso de mensaxes de amor en lingua galega dirixido a xente dende 14 a 35 anos, que ten como obexectivo principal dinamizara lingua galega. 

Cada participante poderá enviar dúas mensaxes, cun máximo de 350 caracteres cada unha. Poden estar redactas en verso ou prosa pero é obrigatorio que estén redactadas
en lingua galega. O día 29 de xaneiro é o derradeiro día para enviar as mensaxes.

Poderás gañar premios como un hoveboard, unha cámara Fuji, unha Smart Tv...
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE BELÉNS NO CONCELLO

https://drive.google.com/drive/folders/1onF-KXKPNXmjWW8SbmiAxLg2BPO_THOq
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓNS DE BELÉNS NO CONCELLO
Ver máis